🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Hà Nội] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 14 năm 2021 Giáo Xứ Bái Xuyên Tháng 5

[Hà Nội] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 14 năm 2021 Giáo Xứ Bái Xuyên Tháng 5
Thông tin nhà thờ Bái Xuyên (Bái Vàng)
Giáo Hạt: Phú Xuyên
Địa chỉ: Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội
Quan Thầy: Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời
Số Điện Thoại:

Giáo xứ Bái Xuyên xin thông báo Lịch Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Căn Bản Khóa 14 năm 2021 như sau:

Khai Giảng: 20h30 tối Chủ Nhật Ngày 22/05/2021

Địa Điểm: Giáo Xứ Bái Xuyên

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo