🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Đồng Nai] Thông Báo Về Lịch Học Của Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2021 Tại Giáo Xứ Văn Hải Tháng 4

[Đồng Nai] Thông Báo Về Lịch Học Của Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2021 Tại Giáo Xứ Văn Hải Tháng 4
Thông tin nhà thờ Văn Hải
Giáo Hạt: Hạt Long Thành
Địa chỉ: Khu Văn Hải, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai
Quan Thầy: Thánh Augustinô
Số Điện Thoại:
Thông Báo Về Lịch Học Của Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân :
1/ Lớp giáo lý Dự tòng
Thời gian: bắt đầu học vào lúc 19g30 thứ sáu ngày16-4-2021.

2/ Lớp giáo lý Hôn nhân
Thời gian: bắt đầu học lúc 19g30 thứ tư ngày 21-4-2021.

Kính xin các bạn đã nộp đơn đến học vào thời gian nói trên tại phòng học giáo lý trong nhà xứ Văn Hải.

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo