[Đồng Nai] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Giáo Lý Dự Tòng Giáo Xứ Lộc Hoà (20/09/2020)

[Đồng Nai] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Giáo Lý Dự Tòng Giáo Xứ Lộc Hoà (20/09/2020)
KHOÁ III 2020 GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG
Khoá học dành cho các bạn trẻ và những ai muốn tìm hiểu giáo lý đức tin đạo Công Giáo.
🎉 KHAI GIẢNG: Chúa nhật 20/09/2020
🎉 THỜI GIAN HỌC: Dự kiến vào các tối trong tuần
+ Lớp Dự Tòng: tối Thứ Tư và Thứ Sáu.
+ Lớp Hôn Nhân: tối Thứ Ba và Thứ Bảy.
🎉 HỒ SƠ GL HÔN NHÂN:
+ Phiếu đăng ký có xác nhận của Tổ Sống Đạo và BĐH Giáo Họ.
+ Photo chứng nhận Giáo lý Hồng Ân.
+ 2 tấm hình thẻ 3x4.
👉 Lưu ý: Những bạn ở Giáo xứ khác, xin có giấy giới thiệu của Cha Xứ liên hệ và 02 hình 3x4.
📌 HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 20/09/2020 Địa điểm: Giáo Xứ Lộc Hòa Nhân Hòa, Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.
66 lượt xem