🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Đăk Lăk] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2021 Tại Giáo Xứ Chi Lăng Tháng 5

[Đăk Lăk] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2021 Tại Giáo Xứ Chi Lăng Tháng 5
Thông tin nhà thờ Chi Lăng
Giáo Hạt: Mẫu Tâm
Địa chỉ:
Quan Thầy: P. Khánh Xuân, Tp. BMT, Đăk Lăk
Số Điện Thoại: Thánh Giuse
GIÁO XỨ CHI LĂNG.
BAN GIÁO LÝ TRƯỞNG THÀNH
THÔNG BÁO KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG 2021.
GIÁO LÝ HÔN NHÂN
- Khai giảng 11/05/2021.
- thời gian học từ 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ Ba và thứ năm
GIÁO LÝ DỰ TÒNG
- Khai giảng 10/05/2021.
- Thời gian học từ 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ hai và thứ tư.
Học viên nhận đơn đăng kí học tại Giáo Họ, nộp đơn tại Cha Quản Xứ.

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo