[Chính Toà Đà Nẵng] Lịch Dự Kiến Tổ Chức Các Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân – Năm 2020

[Chính Toà Đà Nẵng] Lịch Dự Kiến Tổ Chức Các Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân  – Năm 2020
A- LỊCH CÁC KHÓA HỌC:
  1- KHÓA 51 (HN I/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng)
  + Khai giảng: Thứ Hai, 03/02/2020
  + Bế giảng: Thứ Hai, 30/3/2020
 
  2- KHÓA 52 (HN II/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng)
  + Khai giảng: Thứ Hai, 20/4/2020
  + Bế giảng: Thứ Hai, 22/6/2020
 
  3- KHÓA 53 (HN III/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng)
  + Khai giảng: Thứ Hai, 13/7/2020
  + Bế giảng: Thứ Hai, 14/9/2020

  4- KHÓA 54 (HN IV/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng)
  + Khai giảng: Thứ Hai, 05/10/2020
  + Bế giảng: Thứ Hai 30/11/2020
 
B- LƯU Ý CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
  - Đơn đăng ký học cần có giới thiệu / xác nhận của Cha Quản Xứ (nơi học viên đang cư trú / tạm trú)
  - Nộp đơn đăng ký tại Nhà Sách Khai Tâm (cổng Yên Bái – Nhà thờ Chính Tòa) trước ngày khai giảng 1 tuần.
 
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
LM. Hạt Trưởng Pr. Hoàng Gia Thành
77 lượt xem