🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Kinh Phù Hộ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công ngh

Kinh Phó Dâng

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

Kinh Phép Lạ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước Chúa với con người thật của con. Con xin lỗi và ăn năn thống hối về những tội lỗi của con, xin tha thứ cho con. Trong Danh Thánh Chúa, con tha thứ cho tất cả những người khác về những gì họđã làm hại con. Con từ bỏ Satan, các tà thần ma quỷ và những việc làm của chúng.

Kinh Ông Thánh Vincente

ạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Apôcalypsi, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng tôi.Chúng tôi xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng tôi cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình ch

Kinh Ông Thánh Tôma

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Tôma, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi đã xem thấy Thầy thì mới tin, phúc trọng những kẻ chẳng thấy mà có lòng tin.Chúng tôi xin ông thánh Tôma cầu cho chúng tôi.Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.Chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng tôi

Kinh Ông Thánh Thômasô

Kinh I:Chúng tôi ngợi khen Đức Chúa Giêsu là Chúa thiên đàng, đã chọn ông thánh Thômasô làm sáng Hội thánh, cho thiên hạ được ơn thông biết những lẽ về đạo thật.Ông thánh Thômasô cầu cho chúng tôi.Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.Chúng tôi phải cầu xin lạy ơn Đức Chúa Trời đã làm cho Hội thán

Kinh Ông Thánh Phêrô Tử Vì Đạo

Lạy ơn ông thánh Phêrô tử vì đạo là sự sáng dòng Kẻ giảng cùng là đấng đồng trinh sạch sẽ, chúng tôi xin Người lấy lòng nhân lành thương giúp chúng tôi đang khi đi đàng thế gian này.Chúng tôi xin ông thánh Phêrô cầu cho chúng tôi.Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.Chúng tôi xin Đức Chúa Trời có

Kinh Cầu Cùng Thánh Phêrô

Kính lạy Thánh Phêrô là tông đồ cả của Chúa Giêsu, là đầu cùng là cột cái Hội Thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm giềng mối các giáo dân, đã ban cho người chìa khóa Nước Thiên Đàng.Chúng con vui mừng vì thánh Phêrô đã được chức cao quyề

Kinh Ông Thánh Phaolô

Kính lạy thánh Phaolô là tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, đã giảng rao sự thật của đạo Đức Chúa Trời trước mặt thiên hạ, thì chúng con xin người cầu bàu cho chúng con đang lúc còn ở giữa kẻ thù dưới thế gian này.Chúng con xin thánh Phaolô cầu cho chúng con.Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.Lạy Chúa

Kinh Ông Thánh Phanxicô Xavier

Chúng con lạy Chúa là Đấng xưa đã chọn thánh Phanxicô Xavier đi đến Phương Đông này giảng rao soi sáng muôn dân được biết đường rỗi linh hồn, cùng mở đường cho nhiều linh mục bắt chước gương người mà tiếp việc giảng truyền đạo Chúa trong các xứ miền Đông này.Chúng con là kẻ ngây muội xưa nay chẳng c

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo