🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Thánh Andrê Nguyễn Kim Thông

Thân lạy Thánh Andrê Kim Thông

Khi còn sống ở đời này

Người đã nêu gương sáng

cho những người làm chủ gia đình

và cho những ai giúp việc nhà Chúa.

Người đã chung sức với Thánh Giám mục Stêphanô để mở rộng Nước Chúa,

đã hết lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria,

đã góp phần xây dựng đất nước

trong công cuộc khai khẩn đất hoang.

Sau hết, Người đã vui lòng lãnh lấy thập giá tù đày

và chịu chết vì đạo Chúa.


Xin cầu cho chúng con là con cháu

luôn noi gương Người

biết góp phần mở mang Nước Chúa,

làm chứng nhân cho Chúa Kitô,

biết yêu mến quê hương

và sẵn sàng đón nhận mọi gian lao thử thách dưới thế

hầu được cùng Người hưởng phúc trên trời. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo