🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

THẦY GIÚP XỨ

THẦY GIÚP XỨ

Trước khi về Giáo xứ: Các cha giáo khuyên những thầy đi thực tập mục vụ ngoài 3 chữ T: ‘tình”, “tiền”, “tửu” ra còn cần phải lưu ý đến các mối tương quan sau đây:

Cha sở nói gì phải nghe

Cô bếp nấu dở đừng chê bao giờ.

Hội đoàn đừng có thờ ơ.

Bao nhiêu hoạt động chớ vơ vào mình.

Làm việc hết sức hết tình,

Cậy nhờ Thiên Chúa thương tình giúp cho.

______________

Với những trẻ tinh nghịch nói như thế này:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư.

Nhỏ mà đã nhậu lớn khó hư.

Lẽ ra từ nhỏ ta nên nhậu.

Lớn lên có người đến bái sư.

Thầy phải biết đối đáp sao cho có hiệu quả, hơp tình hợp lý:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư.

Nhỏ mà đã nhậu lớn sẽ hư.

Tim, gan, phèo phổi đều thối hết.

Rồi ai là người đến bái sư.

_____________________

Điều kiện / luật khi đến chơi tại sân Nhà thờ

Thứ nhất không được chửi thề.

Thứ hai thành thật chớ hề ăn gian.

Nhà thờ là chốn nghiêm trang.

Tới giờ có lễ phải tan hàng liền.

_____________

Thời gian giúp xứ cũng trôi qua, đến ngày thầy phải chia tay giáo xứ, có đứa con gái nhắn với thầy thế này:

“Nếu biết ngày mai thầy về dòng.

Em đi lấy chồng thế là xong.

Sớm tối chồng con vui đầm ấm.

Chỉ xót cho thầy… tối phòng không.”

Nhờ ơn Chúa, Thầy hồi âm:

Nếu biết rồi đây em lấy chồng,

Thầy về chủng viện thế là xong.

Sớm tối cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Xin Ngài xót thương kẻ… “đeo gông”.

Tất cả được lưu giữ vào tâm trí để làm thành ? tập kỷ yếu của tâm hồn!

____________________

ST. Thầy giúp xứ -- truyện ngắn của Laurenso.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo