🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Mẹ Là Nguồn Cậy Trông

Mẹ Là Nguồn Cậy Trông
Mẹ Là Nguồn Cậy Trông
Con dâng Mẹ chuỗi hoa lòng yêu mến
Cùng tâm tư dâng tiến Mẹ hương lòng
Mẹ yêu ơi ! Mẹ là nguồn cậy trông
Sống bên Mẹ ! lòng con tràn vui sướng
Chúa qua Mẹ ! xuống biết bao âm hưởng
Nguyện Tình Mến mãi nồng cháy thêm lên
Tin yêu Mẹ ! Nguồn cậy trông vững bền
Ước theo Mẹ trên bước đường khổ giá …
Mẹ , Mẹ ơi ! Mẹ tràn đầy phúc lạ
Mẹ Sầu Bi ! Con Mẹ chết vì yêu
Mẹ thương đau! Con cái phiền Mẹ nhiều
Con yêu Mẹ ! Chúc khen Mẹ có phước
Xin đồng hành cùng Mẹ con tiến bước
Chuỗi hoa lòng yêu Mẹ xin tiến dâng
Đường khổ giá con Mẹ ngã ba lần
Ôi tội con làm khổ Chúa phải ngã
Mẹ theo Chúa Con Mẹ cứu Thiên hạ
Mến yêu Mẹ khổ giá cứu chúng con
Trách nhiệm Ngài Cha giao lo cho tròn
Không để ai buông thả mất phần rỗi
Mẹ , Mẹ ơi ! Con vô cùng tội lỗi
Vâng nghe lời Mẹ nhắn nhủ chúng con
Nguyện trở về nỉ non Mẹ thương cùng
Đường khổ giá bám chân Ngài con tiến
Trọn đời con mong ơn Mẹ thương đến
Giúp con tiến ! bước theo sát chân Ngài
Đường đầy ải lắm gian khổ bi ai
Trông vào Mẹ vững chân con tiến tới
Ước theo Mẹ bao nhiêu năm chờ đợi
Ước cùng Mẹ say đồng hành lên Trời
Mẹ , Mẹ ơi ! đời gian khổ Mẹ ơi
Xin Mẹ giúp ! vững tay chèo con tiến.
Amen con xin tạ ơn Mẹ
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo