🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

ĐẤNG TẠO HÓA

ĐẤNG TẠO HÓA
Thiên Chúa tạo dựng: từ cõi hư không
Muôn sự, muôn vật, nhị vị tổ tông
Để họ sinh đẻ: con cháu càng đông!
Giữa Vườn Địa Đàng, Thánh Ý Ngài trồng:
Cây biết ''lành, dữ'': xinh tươi, trổ bông
Trái ngon, thu hút Eva, Adông!
Chúa bèn ra lệnh: Chớ có hành động
Tức ăn trái ấy thì mất sự sống!
Satan quỷ quyệt, dụ dỗ, nói ngông
Rằng Chúa sợ họ hạnh phúc, tương đồng:
Toàn Năng, Toàn Thiện, tức là sẽ giống
Thiên Chúa Toàn Tri là Đấng Hóa Công!
Eva nghe vậy, tỏ ra cảm động
Bèn đưa tay hái: trái cây Chúa trồng!
Ăn thử nó ngay, rồi dụ dỗ chồng!
Chàng ưa nịnh vợ, bị lọt vào gông
Của con rắn độc ''bày trò'' phản động:
Cả gan phạm thượng, tức là dám chống
Thiên Chúa Tốt Lành: Tác Giả tầng không
Chiều tắt nắng hồng, hạch tội vợ-chồng!
Họ là tác giả của tội Tổ Tông:
Làm sao tránh được: lưới Trời lồng lộng!
Tin Mừng Cứu Rỗi: Nhất Điểm khai thông:
Thiên Chúa Tình Yêu, rộng lượng khoan hồng
Cho toàn thiên hạ: tức là cộng đồng
''Nhiễm tội Eva khéo dụ dỗ chồng!
Rắn phải bò lết vì tội gài chông!
Ăn đất, bụi trần và bị dòng giống
Của người đàn bà đạp đầu, tấn công
Satan: cha đẻ của điều vu khống!''
Tổ Phụ bao năm, nơm nớp, chờ trông
Thành sự Lời Hứa: Thiên Chúa Hài Đồng...
Nhập Thể, nhập thế: sinh giữa cánh đồng!
Thiên Thần xướng ca, hòa tấu trên không
Loan báo Tin Mừng cho bao mục đồng
Đến quỳ, thờ lạy Chúa Tể Hóa Công!
Ba nhà thông thái ở tận phương đông
Tới tìm ra Chúa, thỏa lòng ngóng trông!
Dưỡng Phụ Giuse, Mẹ ẵm Hài Đồng
Dâng vào Đền Thánh, trao Xi-mê-ông
Ôm Trẻ Sơ Sinh, vui mừng, xúc động:
''Chúc tụng Thiên Chúa, Thánh Thần trên ông
Linh báo rõ ràng rằng ông sẽ không
Giả từ cõi thế trước khi được bồng
Thiên Chúa Cứu Độ khỏi tội tổ tông!''
Yêu con vô cùng, Chúa liều mạng sống
Trên Đồi Can-vê! Núi, đá, đất động!
Nhưng Ngài Phục Sinh: Chỉ còn mồ trống!
Chỉ vắng một người! Tất cả hư không! (1)
Chỉ vắng một người! Tất cả sống động! (2)
Từ trong cõi chết, trong ánh hừng đông
Giêsu trỗi dậy: đập tan xiềng, gông:
Tội lỗi, sự chết, cho con được sống!
Tạ Ơn Thiên Chúa là Đấng Hóa Công!
Ghi chú:
1- Un seul être vous manque et tout est dépeuplé! (Lamartine)
2- Un seul être vous manque et tout est repeuplé! (Jean Giraudoux)
Đức Quốc, 17.4.2022.
Đaminh Phan văn Phước
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat (Kitô chiến thắng! Kitô ngự trị, Kitô quản trị.)
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo