🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Căn Nguyên và Tâm Điểm Là Đức KiTô

Căn Nguyên và Tâm Điểm Là Đức KiTô
Chúng ta nhận thấy các động tác: cầm lấy, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cũng được thể hiện khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều; sự việc này được Thánh Gioan tường thuật ở Chương 6 Sách Tin Mừng của Ngài. Phép lạ này được cả bốn tác giả Tin Mừng ghi chép, một sự việc thực sự lạ thường (xem Bài Dẫn Nhập 2 nói về sự tương quan giữa Tin Mừng Nhất Lãm với Tin Mừng Thánh Gioan). [Synoptic Gospels: Tin Mừng Nhất Lãm, là ba sách Tin Mừng của ba Thánh Sử: Mátthêu, Máccô, và Luca].
Sau này, cũng chính những động tác đó đã giúp hai tông đồ trên đường đi Emmaus nhận ra Đức Giêsu sau biến cố Phục Sinh. Thánh Luca viết lại trong Chương 24 Sách Tin Mừng của Ngài:
(30) Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. (31) Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. (32) Họ mới bảo nhau:"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" (33) Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. (34) Những người này bảo hai ông: "Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon." (35) Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
2. Những tên gọi của Bí Tích này
Mục 275 Sách GLYL tóm lược các mục từ 1328 tới 1332 của Sách GLCG như sau:
Nguồn phong phú vô tận của bí tích này được diễn tả qua nhiều tên gọi khác nhau, gợi lên những khía cạnh đặc biệt. Những tên gọi thông dụng nhất là: Thánh Thể, Thánh Lễ, Bữa Tiệc Của Chúa, Lễ Bẻ Bánh, Cử Hành Thánh Thể, Tưởng nhớ cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa, Hy Lễ Thánh, Phụng Vụ Thánh và Thần Linh, Mầu Nhiệm Thánh, Bí Tích Cực Thánh nơi Bàn Thờ, Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa.
3. Các yếu tố chính của bí tích Thánh Thể
Chúng ta cùng nhau luận bàn trước về vấn đề Thánh Thể là một BÍ TÍCH. Còn sự hy tế của Đức Kitô trong Phép Thánh Thể, và sự hiện diện của Đức Kitô trong bí tích này và Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng linh hồn sẽ được đề cập lần lượt trong Bài 20 và Bài 21.
3.1 Chất thể
Sách GLCG (mục 1412; xem thêm mục 1333) viết
Dấu chỉ chính yếu của bí tích Thánh Thể là bánh lúa mì và rượu nho. Lời chúc phúc của Chúa Thánh Thần được khẩn cầu ban xuống trên bánh và rượu này, và linh mục đọc lời thánh hiến (truyền phép) đã được Đức Giêsu nói trong bữa Tiệc Ly; "Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con … Này là Chén Máu Thầy …"
3.1.1 Chất thể xa
Có hai yếu tố chính và cần thiết để cử hành bí tích Thánh Thể, đó là: [1] BÁNH lúa mì và [2] RƯỢU nho. (xem thêm mục 279 Sách GLYL)
3.1.2 Chất thể gần
Ba việc chính yếu được thực hiện đối với chất thể gần: [1] chúng được HIẾN DÂNG; [2] NGUYỆN XIN ơn Thánh Linh, bánh và rượu được THÁNH HIẾN, và [3] Mình và Máu Thánh Chúa được NHẬN LÃNH (được ăn). Chúng ta nhận thấy đây là ba việc quan trọng nhất trong Phụng Vụ Thánh Thể.
3.2 Mô thức
3.2.1 Đối với bánh
"ANH EM CẦM LẤY MÀ ĂN, ĐÂY LÀ MÌNH THẦY, HIẾN TẾ VÌ ANH EM."
3.2.2 Đối với rượu
"TẤT CẢ ANH EM HÃY CẦM LẤY VÀ UỐNG CHÉN NÀY, VÌ ĐÂY LÀ CHÉN MÁU THẦY, MÁU TÂN ƯỚC VĨNH CỬU, SẼ ĐỔ RA CHO ANH EM VÀ MUÔN NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI. ANH EM HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY."
141 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo