🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Thuần Hậu Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Thuần Hậu. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Thuần Hậu
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Thuần Hậu Năm 2024
Giáo Hạt: Hạt Tôn Ðạo
Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Quan Thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5)
Số Điện Thoại:
Giờ Lễ Nhà Thờ Thuần Hậu:
 
Thứ 4,ngày 2/3 lễ Tro : ăn chay - kiêng thịt
Giáo xứ Thuần Hậu có thánh lễ vào lúc 06:00
Nhà thờ Thuần Hậu; Giáo xứ Thuần Hậu;Giáo họ Thuần Hậu; Lịch lễ Thuần Hậu; Lịch lễ nhà thờ Thuần Hậu;Giờ lễ nhà thờ Thuần Hậu; Giờ lễ Thuần Hậu; Thánh lễ Thuần Hậu; Giáo lý nhà thờ Thuần Hậu; Giáo lý Thuần Hậu
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo