🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Thái Hà (Nam Ðồng) Năm 2023
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Thái Hà (Nam Ðồng). Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng)
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Thái Hà (Nam Ðồng) Năm 2023
Giáo Hạt: Chánh Tòa
180/2 Nguyễn Lương Bằng, Q. Ðống Ða. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 043 851-1239
Giờ Lễ Nhà Thờ Thái Hà (Nam Ðồng):

Lịch Lễ Tuần Thánh Và Lễ Phục Sinh 2022 

Lễ Tuần Thánh Và Thánh Lễ Phục Sinh Xem tại đây

 

Giờ lễ ngày THỨ 2

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30

Giờ lễ ngày THỨ 3

 • Lễ I: 05h30
 • Thứ Ba đầu tháng có giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô lúc 9h30 và thánh lễ lúc 10h00 tại Đền Giêrađô
 • Lễ II: 18h30

Giờ lễ ngày THỨ 4

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30
 • Lễ III: 20h00 (dành cho anh chị em xa quê)

Giờ lễ ngày THỨ 5

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30
 • Thứ Năm đầu tháng có thánh lễ lúc 20 giờ 00 dành cho Giới trẻ DCCT

Giờ lễ ngày THỨ 6

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 15h00 (Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện cho các thai nhi)
 • Lễ II: 18h30

Giờ lễ ngày THỨ 7

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ III: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ IV: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ V: 16h30 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)
 • Lễ VI: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ VII: 20h00 (Lễ dành cho giới trẻ)

Giờ lễ ngày CHÚA NHẬT

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 08h00
 • Lễ III: 10h00
 • Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)
 • Lễ V: 18h00
 • Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể

Lịch lễ tuần thánh 2021 tại nhà thờ thái hà xem tại đâyNhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng); Giáo xứ Thái Hà (Nam Ðồng);Giáo họ Thái Hà (Nam Ðồng); Lịch lễ Thái Hà (Nam Ðồng); Lịch lễ nhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng);Giờ lễ nhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng); Giờ lễ Thái Hà (Nam Ðồng); Thánh lễ Thái Hà (Nam Ðồng); Giáo lý nhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng); Giáo lý Thái Hà (Nam Ðồng)
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo