🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm) Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm). Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm)
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm) Năm 2024
Giáo Hạt: Phú Thọ
Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam
Quan Thầy: Mẹ Thiên Chúa
Số Điện Thoại: 08 3865 5299
Giờ Lễ Nhà Thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm):

Ngày thường: 05:00 - 17:30

Chúa nhật: 05:00 - 07:30 - 17:30 - 19:00

Lịch Lễ Và Các Nghi Thức Tuần Thánh Tam Nhật Vượt Qua: Tiệc Ly, Đàng Thánh Giá, Phục Sinh Các Nhà Thờ Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh xem tại đây

Nhà thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Giáo xứ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm);Giáo họ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Lịch lễ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Lịch lễ nhà thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm);Giờ lễ nhà thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Giờ lễ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Thánh lễ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Giáo lý nhà thờ Tân Phước (Nhà Thờ Hầm); Giáo lý Tân Phước (Nhà Thờ Hầm)
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo