🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Xuyên Năm 2023
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Bình Xuyên. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Bình Xuyên
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Xuyên Năm 2023
Giáo Hạt: Bình An
68 Dương Bá Trạc, phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam
Quan Thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Số Điện Thoại: 02838 515939
Giờ Lễ Nhà Thờ Bình Xuyên:

Ngày thường: 17:30

Chúa nhật: 05:00 - 07:00 - 17:00Nhà thờ Bình Xuyên; Giáo xứ Bình Xuyên;Giáo họ Bình Xuyên; Lịch lễ Bình Xuyên; Lịch lễ nhà thờ Bình Xuyên;Giờ lễ nhà thờ Bình Xuyên; Giờ lễ Bình Xuyên; Thánh lễ Bình Xuyên; Giáo lý nhà thờ Bình Xuyên; Giáo lý Bình Xuyên
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo