🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Xuân Lộc
Nhà thờ Ðại Lộ

Ðại Lộ Giáo Xứ

P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Gia Cốc

Gia Cốc Giáo Xứ

KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Hà Nội

Hà Nội Giáo Xứ

19/5 Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Hà Phát

Hà Phát Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Hải Dương

Hải Dương Giáo Xứ

14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Hòa Hiệp 			- Kẻ Sặt II

Hòa Hiệp - Kẻ Sặt II Giáo Xứ

KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Kẻ Sặt I

Kẻ Sặt I Giáo Xứ

KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Hào Xá

Hào Xá Giáo Họ

Phường Hố Nai 2, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Mai Trung

Mai Trung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Kim Bích

Kim Bích Giáo Xứ

KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo