🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Xuân Lộc
Nhà thờ Phúc Nhạc

Phúc Nhạc Giáo Xứ

Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: .
Nhà thờ Tân Yên

Tân Yên Giáo Xứ

Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: .
Nhà thờ Thanh Sơn

Thanh Sơn Giáo Xứ

Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: .
Nhà thờ Tín Nghĩa

Tín Nghĩa Giáo Xứ

Xã Xuân Thượng, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: .
Nhà thờ Võ Dõng

Võ Dõng Giáo Xứ

Ấp Võ Dõng 2, Thống Nhất, Ðồng Nai
Giáo Hạt: .
Nhà thờ Ba Ðông

Ba Ðông Giáo Xứ

144/5 KP.1, P.Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Bắc Hải

Bắc Hải Giáo Xứ

KP. 8, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Du Sinh

Du Sinh Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Hội Am

Hội Am Giáo Họ

Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Nhà thờ Vinh Sơn

Vinh Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Hố Nai
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo