🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Bảo

Xuân Bảo Giáo Xứ

Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Bắc

Xuân Bắc Giáo Xứ

Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Bình

Xuân Bình Giáo Xứ

Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Ðông

Xuân Ðông Giáo Xứ

Xã Xuân Ðông, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Ðường

Xuân Ðường Giáo Xứ

Ấp 1, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Nhạn

Xuân Nhạn Giáo Xứ

Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Khánh

Xuân Khánh Giáo Xứ

P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Kitô

Xuân Kitô Giáo Xứ

1A, Xuân Lộc Đồng Nai,
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Mỹ

Xuân Mỹ Giáo Xứ

Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Xuân Quế

Xuân Quế Giáo Xứ

Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo