🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Xuân Lộc
Nhà thờ Hiệp Lực

Hiệp Lực Giáo Xứ

Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Hòa Lâm

Hòa Lâm Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Hoàn Quân

Hoàn Quân Giáo Xứ

Xã Song Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Hồng Ân

Hồng Ân Giáo Xứ

Ttr. Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Lang Minh

Lang Minh Giáo Xứ

Xã Lang Minh, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Long Thuận

Long Thuận Giáo Xứ

Ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Nam Hà

Nam Hà Giáo Xứ

Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Núi Ðỏ

Núi Ðỏ Giáo Xứ

Ấp Núi Ðỏ, xã Bàu Sen, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Núi Tung

Núi Tung Giáo Xứ

Ấp Núi Tung, xả Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Nhà thờ Quảng Xuân

Quảng Xuân Giáo Xứ

Ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Giáo Hạt: Hạt Xuân Lộc
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo