🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Qui Nhơn
Nhà thờ Gò Găng

Gò Găng Giáo Họ

Châu Thành, Nhơn Thành, An Nhơn
Giáo Hạt: Hạt Bồng Sơn
Nhà thờ Phù Mỹ

Phù Mỹ Giáo Xứ

Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Phù Mỹ, Bình Định
Giáo Hạt: Hạt Bồng Sơn
Nhà thờ An Mỹ - GHBL

An Mỹ - GHBL Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Bồng Sơn
Nhà thờ Nhà Đá

Nhà Đá Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Bồng Sơn
Nhà thờ Thác Đá Hạ

Thác Đá Hạ Giáo Xứ

Định Bình, Hoài Đức, Hoài Nhơn
Giáo Hạt: Hạt Bồng Sơn
Nhà thờ Công Chánh

Công Chánh Giáo Xứ

Tuy Phước, Bình Ðịnh
Giáo Hạt: Hạt Gò Thị
Nhà thờ Phú Trung

Phú Trung Giáo Họ

Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Giáo Hạt: Hạt Gò Thị
Nhà thờ Trường Úc

Trường Úc Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Gò Thị
Nhà thờ Gò Thị

Gò Thị Giáo Xứ

Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Ðịnh
Giáo Hạt: Hạt Gò Thị
Nhà thờ Gò Dài

Gò Dài Giáo Họ

Xóm 9 Xuân Phương Phước Sơn Tuy Phước Bình Định
Giáo Hạt: Hạt Gò Thị
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo