🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Hòa Hội

Hòa Hội Giáo Xứ

ấp 3, xã Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ GHBL Hòa Hưng

GHBL Hòa Hưng Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Hòa Lâm

Hòa Lâm Giáo Xứ

xã Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Hòa Phước

Hòa Phước Giáo Xứ

xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Kitô Vua

Kitô Vua Giáo Họ

< được nâng lên thành Gx Hòa Sơn >
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Thánh Terexa

Thánh Terexa Giáo Họ

xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Mân Côi

Mân Côi Giáo Họ

< được nâng lên thành Gx Hồ Tràm ngày 4/2/2013>
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Hòa Sơn

Hòa Sơn Giáo Xứ

xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Hòa Thuận

Hòa Thuận Giáo Xứ

ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Hồ Tràm

Hồ Tràm Giáo Xứ

xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo