🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
LỜI CẦU NGUYỆN NGÀY CUỐI TUẦN

LỜI CẦU NGUYỆN NGÀY CUỐI TUẦN   Lạy Chúa Thánh Thần !  Chúa chính là Đấng cực tốt lành của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng con cậy trông, xin Chúa đến với chúng con trong ngày cuối tuần hôm nay vì chúng con cần đến Chúa.     Lạy Chúa Thánh Thần  !  Có Chúa

CÁC LỜI NGUYỆN HẰNG NGÀY TRONG SÁCH SỰ THẬT

Xin Ơn trợ giúpLạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban ch

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo